"Spesialundervisning" – FFO

FFO's rights center needed a series of explanatory films to guide families before the start of school. This is the first film in a series of three films about the start of school. This film describes the pupil's rights to special education.
"Vinne med en klage" - FFO

FFO's Rights Center needed a series of explanatory films to guide families before the start of school. This is the second film in a series of three films about the start of school. This video explains how to go about winning a complaint.
"Rettigheter" – FFO

FFO´s Rettighetssenter trengte en serie med forklaringsfilmer som skulle veilede familier før skolestart. Dette er den tredje filmen i en serie av tre filmer om skolestart. Denne filmen forklarer hvilke rettigheter foreldre til barn med funksjonsnedsettelse har.
Concept, Direction, Design & Animation: Rastlaus.Media
Client: FFO
Voice-over: Liv Austen
Year: 2021

You may also like

Back to Top